Links

雪ねずみの日本語教材図書館

姉妹サイト
Shinsengumi Vietnamese Fanclub Smile Always♪ボケネコサイト Boyzone Vietnamese Fanclub

Tuesday, January 25, 2011

Bản thường dụng Hán TựTự điển Hán Tự thông dụng giải thích gần 2000 chữ Hán thường dụng

常用漢字
PDF

MediaFire

(Nên dùng phần mềm foxit để đọc bản pdf này)

No comments:

Post a Comment